Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 oktoober – JUMALAEMA KAITSE PÜHA

Venemaal austatakse kõrgelt kõige pühama Jumalaema eestpalvepüha. Legendi järgi sai püha alguse sündmus, mis leidis aset 1. oktoobril 910 Konstantinoopolis Blachernae kirikus, kus hoiti Püha Theotokose rüüd, peakatet ja vööd. Sel ajal piirasid Konstantinoopolit saratseenid.

Konstantinoopoli elanikud, kes usaldasid kõige pühamat Theotokost, kogunesid Blachernae kirikusse ja palvetasid taevakuninganna ja Päästja poole. Kogu öö valvsuse ajal nägi püha Andreas, kes oli loll Kristuse pärast, kõige pühamat Theotokost, mida ümbritsevad inglid kummardajate kohal. Püha prohvet Ristija Johannes ja apostel Johannes Teoloog saatsid Taevakuningannat.

Püha prohvet Ristija Johannes ja apostel Johannes Teoloog saatsid Taevakuningannat. Kõige püham Theotokos sirutas oma loori kõigi templis viibivate inimeste peale. Loor Tema kätes säras “rohkem kui päikesekiired” ja Õnnistatud neitsi palvetas kristlaste vabastamise eest vaenlase sissetungi eest. Püha Andrease jünger, õnnis Epiphanius, oli samuti väärt, et nägi Jumalaema, kes päästis õigeusu kristlasi oma omoforioni all. Pärast Püha Theotokose lahkumist muutus Tema loor nähtamatuks, kuid arm jäi kristlastele. Linn päästeti Jumalaema eestpalvega ja vaenlased taganesid.

See nägemus oli 10. sajandil. Püha Theotokose loori (kaane) nägemuse järgi sai puhkus oma nime.

Kõige puhtam Jumalaema katab alati oma palvekatte kõigi õigeusklike kristlaste kohal ja anub oma Issanda Jeesuse Kristuse Poega, et ta annaks meile igavese pääste. Venemaal ehitas püha vürst Andrei Bogolyubsky 1165. aastal Nerlile esimese Jumalaema kaitse auks kiriku. Eestpalvepühadeks püüdsid vene talupojad kogu saaki koristada ja talveks valmistuda.

Talv algas Pokroviga. Veiseid enam karjamaale välja ei aetud, vaid peeti lautades ja viidi üle talvesöödaks. Seda puhkust peetakse pulmade kaitsepühakuks ja seetõttu palvetavad maatüdrukud varajase abielu eest. Selleks peavad nad vältimatuks kohustuseks külastada kirikut eestpalvepühal; mõned panevad küünlad Theotokose eestpalve ikooni ette ja püüavad üldiselt selle päeva rõõmsalt veeta, uskudes, et “kui te eestpalve rõõmsalt veedate, leiate endale kalli sõbra”. Eestpalvepüha paiku sajab meie kliimas tavaliselt esimene lumi. Nad katavad kõik ümberringi ja viivad sellega tahtmatult selle loodusliku valge talvekatte ühtlustumiseni pulmaloori või looriga.

Eestpalvepühaks lõppes külas tüdrukute ja poiste ringtantsude aeg ning algasid koosviibimised, kui tüdrukud tegelesid pikkadel sügis- ja talveõhtutel ketramise, tikkimise, kudumisega, lauldes rahvalaule, laulu ja ääristamist. Sellel päeval – esimesel külmapühal – küpsetati pannkooke (õhukesi pannkooke), “küpsetati nurki”, et soojust eluruumist välja ei puhuks. Kõige püha Jumalaema kaitsmise päeval käisid õigeusklikud Venemaal alati kogu oma peredega kirikutes, et paluda palves Jumalaema halastust ja eestpalvet.

Kena püha teile, õed ja vennad! Kaitsku Püha Jumalaemma teid kõiki!