Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dmitri Rostok on lõpetanud õpingud Moskva Vaimulikus Akadeemias

Õnnitleme südamest meie kiriku altariteenijat Dmitri Rostokki Moskva Vaimuliku Akadeemia bakalaureuseõpingute lõpetamise puhul, samuti perekonna loomise ja laulatuse puhul.

Soovime palves Dmitrile ja Katariinale, et nad jääksid ustavaks Jumalale ja üksteisele, pidades meeles, et ainult armastus on see, mis meid ühendab ja püsib nii maa peal kui ka igavikus.

Õnne, rõõmu ja Kristuse armulist rahu!